Polityka prywatności

1
 Informacje wstępne
 Dane osobowe
 Jawne Dane Osobowe
 Cele przetwarzania danych osobowych
 Usunięcie danych i konta użytkownika
 Komentarze Klientów
 Bezpieczeństwo danych
 Jakie dane o Tobie zbieramy, i skąd je mamy?
 Dane zbierane automatycznie
 Dane zbierane, gdy klient kontaktuje się z nami
 W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?
 W jaki sposób kontaktujemy się z Klientem?
 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)
 Zasady bezpieczeństwa i przechowywanie danych osobowych
 Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 Kontakt
Polityka Bezpieczeń stwa
Informacje wstępne
Firma Studio291 Teresa Napieraj działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, z dnia 01.02.2014,nip: 7292126420, regon 101721460
w zakresie branż określonych kodami PKD, a w szczególności w branży :
– usługi fotograficzno-reklamowe – STUDIO291
– usługi paramedyczne -BIOMEDIK
Firma Studio291 Teresa Napieraj szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba ze szczególna troską
o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając
ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.
Dane osobowe
W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, także login i hasło,
niezbędne do składania zamówień na: www.studio291.pl, www.slubatelier.pl, www.przeciwalergii.pl.
i innych naszych stronach. W formularzu rejestracyjnym należy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą
o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
realizowania usług w Studio291 Teresa Napieraj.
Użytkownik składający zamówienie, który wcześniej nie zarejestrował się, musi wypełnić formularz z
danymi dot. wysyłki towaru.
W panelu ogłoszeń Użytkownik może w formularzu dodawania ogłoszenia podać swoje dane personalne,
ale nie jest to wymagane.
Dane osobowe Użytkowników mogą być również zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub
organizowania konkursów i innych działań marketingowych i PR
Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Studio291 Teresa
2
Napieraj, jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu
Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie. Można tego dokonać
poprzez kontakt z Studio291 Teresa Napieraj. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo
można skorzystać z formularza do edycji profilu użytkownika.
Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane w czasie wystawiania komentarzy do produktów i usług oraz dodawania
ogłoszenia, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
Cel przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość wykonywania usług zgodnie z wpisem do rejestru
firm dla podmiotów fizycznych i prawnych.
W firmie Studio 291 Teresa Napieraj użytkownik ma możliwość rejestracji, ale nie jest ona konieczna do
dokonania zakupów usług i produktów. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi użycie dodatkowych
funkcjonalności i korzystania z rabatów.
Usunięcie danych i konta użytkownika
Każdy z Użytkowników, który założył konto lub znajduje się w bazie danych Studio291 Teresa Napieraj,
może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Dane zostaną skasowane natychmiast lub po
zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również
usunięty e-mail z bazy danych. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora
firmy mogą zostać archiwizowane i przetrzymywane zgodnie z prawem.
Odtworzenie takiego konta lub danych nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć
i wprowadzić wszystkie dane.
Komentarze Klientów
Komentarze umieszczane przez Klientów pod usługami i produktami oraz będące oceną Firmy Studio 291
(również wysłane na nasze adresy e-mail) stają się własnością firmy Studio291 Teresa Napieraj. i mogą
zostać użyte w takiej formie lub skróconej, do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.
Komentarze takie nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to
zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub
do promocji innego produktu niż było to intencją autora.
Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy Studio291
Teresa Napieraj
Bezpieczeństwo danych
3
Firmy Studio291 Teresa Napieraj działa od wielu lat i przykłada duże znaczenie do prywatności i ochrony
danych osobowych swoich klientów, stosuje standardowe i elektroniczne systemy zabezpieczenia
powierzonych danych.
Jakie dane o Tobie zbieramy i skąd je mamy?
Chcąc skorzystać z naszych usług, należy się zarejestrować lub podać swoje dane osobowe. Podczas
rejestracji możemy zapytać i zapisać: adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane
dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer
CVV., inne dane osobowe, pseudonim -nik
W przypadku wykonywania usług paramedycznych przez naszą firmę –BIOMEDIK, możemy zapytać i
zapisać również dane wrażliwe, po wykonaniu terapii dane wrażliwe zostają usuwane.
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, wizyty w naszej firmie,
składania zamówienia e-maile, telefonicznie, podczas zawierania umowy na nasze produkty i usługi,
z ogólnie dostępnych źródeł internetowych (dotyczy podmiotów prawnych), z zakupionej bazy danych
podmiotów prawnych, a także z później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie
Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zapisywany jest numer IP
używanego komputera.
Dane zbierane, gdy klient kontaktuje się z nami
Gdy kontaktuje się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp.
przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu zawarcia umowy, realizacji transakcji,
w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu
zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej ,
firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki, na potrzeby prowadzenia rachunkowość podatkowej.
Przekazanie danych osobowych innym podmiotom nie współpracującym z naszą firmą udostępniamy
tylko i wyłącznie za zgodą Klienta.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie,
wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie
internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji
zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
4
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu lub naszej firmy, naruszenia prawa lub gdy będą
wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
W jaki sposób kontaktujemy się z Klientem?
Kontaktujemy się z klientem w wszelki możliwy sposób, może otrzymać od nas e-mail lub wiadomość
SMS dotyczące stanu realizacji zamówienia, przez bezpośredni kontakt. Możemy również kontaktować się
telefonicznie.
Jeżeli Klient zapisze się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie,
będzie od nas otrzymywać Newsletter na adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać
się z Newslettera, używając do tego odpowiedniego linku znajdującego w stopce każdego Newslettera.
Nie ponosi przy tym żadnych kosztów ponad te wynikające z umowy zawartej z dostawcą internetu.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej
zakończeniu w celach:
 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
 zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 statystycznych i archiwizacyjnych,
 przez okres zgodny z podstawą prawną,
 przez okres obowiązywania praw autorskich.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub
do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które
z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których
możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia
wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Studio291
Teresa Napieraj zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy
publiczne.
5
Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)
Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików
cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o
treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na
temat popularności danej strony internetowej.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
– sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do
czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
– stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach
przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można
je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może
niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.
Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację,
zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania
na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są
przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te
wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały
zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są
niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.
Zasady bezpieczeństwa i przechowywanie danych
osobowych
Jeżeli Użytkownik-Klient korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu
korzystania z usług naszych stron lub sklepów, do których musi się zalogować, winien wylogować się,
aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Państwa zasobów lub informacji.
Dane podane przez Użytkownika podczas składania zamówienia zna tylko Klient i STUDIO 291 TERESA
NAPIERAJ. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione dane osobowe. Państwa zaś
prosimy zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.
Dane ze względów prawnych będą przechowywane i archiwizowane przez określony czas wg.
prawnie uzasadnionych interesów (prawo fiskalne, zus, prawo pracy, prawa autorskie, gwarancja usługi
lub produktu, itp.) lub istotnego interesu firmy.
Po okresie ustawowym dane osobowe zostaną zniszczone.
6
Informacje o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego
Klient –Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt
Firma zbierająca dane: Studio 291 Teresa Napieraj, ul. Lipowa 53/6 90-630 Łódź, tel; 601286723.
e-mail: studio291@studio291.pl
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza
kontaktowego na stronach internetowych, poprzez e-mail studio291@studio291.pl, lub listownie na adres –
Studio 291 Teresa Napieraj, ul. Lipowa 53/6 90-630 Łódź.
Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy reprezentowany przez. pełnomocnika
notarialnego- Pawła Napieraja.